top of page
largelogo_edited.png

MYTERYDDER OM INVANDRERE

POSITIV FORTÆLLINGS- VÆRKTØJSKASSE

HADTALE-

SPORHUND

OM OS

MYTERYDDER OM

INVANDRERE OG

FLYGTNINGE

Had begynder med frygt, som ofte skyldes manglende forståelse. Fakta om indvandring går let tabt i misforståelser, dramatiske overskrifter og “falsk nyt”.

 

På denne side kan du finde nogle af de almindeligste myter forbundet med indvandrere og flygtninge.

Kik bare på en for at få fakta – du vil blive forbavset!

mythbuster.png
SPREADLOVEdk.png

FLYGTNINGE OG INVANDRERE

KOMMER STATIG I STORT ANTAL

DE FLESTE FOLK SOM KOMMER TIL

EUROPA ER IKKE ‘ÆGTE’ FLYGTNINGE

EUROPAS GRÆNSEKONTROLLER

ER FOR SLAPPE

IKKE-EUROPÆISKE LANDE

TAGER IKKE DEL

EU TVINGER MASSEINDVANDRING IND OVER SINE MEDLEMSSTATER

INDVANDRERE OG FLYGTNINGE ER

EN BELASTNUNG PÅ OFFENTLIGE

SOCIALE YDELSER

INDVANDRERE ER EN TRUSSEL

MOD EUROPAS IDENTITET

myth7.png

MYTE 1

FLYGTNINGE OG INVANDRERE

KOMMER STATIG I

STORT ANTAL

Indvandreres og flygtninges forsøg på at komme ind i Europa toppede i 2015, hvor næsten 1.4 million ansøgninger blev registreret I EU-landene*. Denne forøgelse skyldtes den humanitære krise I Syrien og Iraq. Folk herfra udgjorde ca. halvdelen af alle asylansøgere det år.

 

Siden da er antallet af asylsøgere dalet hvert år. I 2018 faldt ansøgningerne til ca. 600.000, hvilket er under niveauet fra 2014. Ydermere kom næsten 9% af disse ansøgninger fra gengangere – så det virkelige antal mennesker som prøvede at nå til Europa., er endnu lavere end tallene antyder.

 

Men I stedet for at tænke på det antal mennesker som kommer til Europa, hvorfor spørger vi så ikke om, hvad vores ledere kan gøre for at imødegå den vold og usikkerhed som driver folk til at søge asyl som udvej?

* 28 EU-lande plus Norge, Schweiz, Liechtenstein og Island

Anchor 1
Anchor 2
myth2.png

MYTE 2

IKKE-EUROPÆISKE LANDE TAGER IKKE DEL

Over fire millioner syrere er flygtet fra deres land siden konflikten begyndte. Men kun 6% af dem har fået asyl I Europa, mens det store flertal huses i nabolande. Tyrkiet, med over 3,5 millioner flygtninge på sit territorium, tager flere end noget andet land. Og I Libanon udgør flygtninge for tiden en fjerdedel af befolkningen. Selv I relativt modtagelige lande som Tyskland og Sverige udgør flygtninge stadig mindre end 1% af alle beboere.

 

I virkeligheden er 85% af verdens hjemløse anbragt I udviklingslande, som er meget mindre i stand til give den fornødne støtte end Europa er. Der er rige Mellemøsten-lande som har svigtet deres solidaritet med flytninge, men de er undtagelser.

 

Måske er det rigtige spørgsmål, hvorfor EU-medlemsstater vedbliver med at yde så lidt støtte til værtslande som har voldsomt behov for den?

myth3.png

MYTE 3

EUROPAS GRÆNSEKONTROLLER

ER FOR SLAPPE

Mure er på mode for tiden, men det skulle de virkelig ikke være. At sætte spærringer op – fysiske eller andre - kan ikke afholde folk fra at ville forlade fattigdomsramte eller undertrykkende lande. I stedet afleder de migationsruter og driver fortvivlede folk over til menneskesmuglere.

Dette kan ofte få ulykkelige følger. Da det er blevet stadig vanskeligere for indvandrere og flygtninge at nå Europa ad landvejen, søger mange i stedet at krydse over Middelhavet i usikre og overfyldte både. Det tragiske resultat er, at andelen af indvandrere og flygtninge som drukner, er steget med næsten 300% i de seneste to år - selvom det fulde antal der krydser Middelhavet er faldet drastisk.

 

Spærringer ved Europas grænser vil ikke påvirke den vold og usikkerhed som fører til udvandring, men de vil drive flere til at risikere livet for at nå til et sikkert sted.

Anchor 3
myth4.png

MYTE 4

EU TVINGER MASSEINDVANDRING IND OVER SINE MEDLEMSSTATER

Når vi læser nyhederne og hører om EUs seneste afgørelse, er det let at falde i fælden og tænke at ‘Eurokraterne’ i Bruxelles dikterer politikker til de europæiske lande. Dette er særlig sandt i immigrationspolitikken, hvor EU har en meget synlig rolle. Men det er simpelthen usandt.

 

EU arbejder på vegne af sine medlemsstater og kan kun handle, når det har fået lov til det gennem aftaler truffet enstemmigt af alle parter. Og selv da kan EU-medlemmer nedlægge veto enkeltvis gennem deres stemme I EU-Rådet. Faktisk blev nogle af EUs initiativer til at styre indvandring mere effektivt - såsom den nylige kvoteoversigt til at bosætte flygtninge på en mere afba-lanceret made - blokeret af nogle af medlemsstaterne.

 

For de næste få år planlægger EU at bruge langt mere af dets budget på grænsekontroller – en afgørelse der blev truffet som svar på pres fra nogle af Europas mere fremmedfjendske landes regeringer.

Anchor 4
myth5.png

MYTE 5

DE FLESTE FOLK SOM KOMMER TIL EUROPA ER IKKE ‘ÆGTE’ FLYGTNINGE

Folk fra hele verden søger asyl i Europa. Men chancen for at få en ansøgning godkendt afhænger meget af asylansøgerens hjemland. I 2017 blev syriske borgere – som stadig udgør den største enkelte gruppe af ansøgere – anerkendte som ‘ægte’ flygtninge I 94% af tilfældene. De eneste andre lande hvis beboere havde mere end 50% chance for succes var Eritrea, Somalia Yemen og Palæstina – som alle lider under hårde humanitære udfordringer og alvorlig vold.

 

Asylansøgninger fra mennesker som mere sandsynligt er økono-miske indvandrere, har langt ringere chancer for at lykkes. Mindre end 20% af Nigerianere og Pakistanere, som ansøgte om EU-asyl blev accepteret. og tallet falder helt ned til 3% for hosniere eller indere.

 

Som helhed var ca. to tredjedele af asylafgørelser negative i 2017. Så langt fra ‘den bløde handske’ er Europas regeringer fot tiden temmelig strikse, når der skelnes mellem flygtninge og økonomiske indvandrere.

Anchor 5
myth.png

MYTE 6

INDVANDRERE OG FLYGTNINGE ER EN BELASTNUNG PÅ OFFENTLIGE SOCIALE YDELSER

Almindeligvis virker økonomiske indvandrere hen imod at blive netto- bidragere tIll økonomien I deres nye hjemlande, snarere end at dræne offentlig service. Dette gælder særlig for indvandrere fra rige og mellem-indkomst lande - og til trods for overskrifterne udgør denne gruppe stadig over 90% af alle nyankommere til EU!

 

For flygtninge er det ikke altid så let at finde et arbejde. Deres usikre legale status udelukker dem ofte fra ansættelse – noget som mange føler bør ændres. Men selv tilt rods for disse begrænsninger er nyhederne mere positive end man kunne tro. I Tyskland er ca. 40% af nyankomne flygtninge allerede i arbejde eller erhvervsmæssig oplæring. Det er skønsvis 400.000 nye læger, lærere, teknikere. Kokke, musikere, socialarbejdere - og det tæller!

 

På den lange linje, efterhånden som Europas befolkning ældes og sygepleje koster dyrt, lad os da samle tankerne mindre om, hvad gæstfriheden koster i dag, og i stedet tænke på det bidrag som flygtninge og indvandrere kan give til vort samfund i det lange løb – med den rette støtte.

Anchor 6
myth6.png

MYTE 7

INDVANDRERE ER EN TRUSSEL MOD EUROPAS IDENTITET

"Identitet" er en meget subjektiv størrelse – alle er lidt forskellige. Vi tænker ofte på os selv som tilhørende en nation, men dele af vores identitet hører også til vor by eller egn. Måske mere vigtigt er der nogle elementer i os, som vi deler med follkeslag og kulturer verden over. At have omsorg for familie og venner, eller at afvise vold – det er fælles træk som forener hele menneskeheden.

En anden ide som gennemsyrer lande og kulturer er ‘den barmhjertige Samaritaner.’ Når folk er i nød, prøver vi at hjælpe dem uden betingelser. Dybest set er det dette, som velkomst til flygtninge drejer sig om. Og medfølelse og solidaritet bør være lige så meget en del af Europas identitet som kristendom, Shakespeare eller Mozart.

 

Og lad os ikke glemme, at Euriopa altid var et mangfoldigt, gæstfrit sted. Det er dannet af folk og ideer uden for dets kyster

Igennem årtusinder. Tænk på den fotremme arkitektur I det mauriske Spanien, eller de geniale matemaatikere i Mellemøsten der lagde fundamentet for tænkere som Newton og Descartes. Europa er menneskehedens korsvej, som tiltrækker de lyseste hoveder og de bedste ideer. Det er, hvad der gør Europa så stort !

Hvilke kulturelle vidundere eller viden-skabelige opdagelser vil nytilkomne kunne føje til Europas identitet I fremtiden ? Hvis vi lukker dørene for dem og glemmer vor lange gæstfri fortid, vil vi aldrig få det at vide.

Anchor 7

What's next?

narrative.png
tracker.png

HELP TO CHANGE

THE CONVERSATION

HATE SPEECH AND THE

EUROPEAN ELECTIONS

If we speak up together, we can tackle anti-migrant hate speech! Our tips will help you build a more positive narrative - at home, at work and online.

Keep track of hateful narratives used by MEPs and Parliamentary candidates thanks to our Hate Speech Tracker.

Let's make #EP2019 more positive!

bottom of page