largelogo_edited.png

MYTERYDDER OM INVANDRERE

POSITIV FORTÆLLINGS- VÆRKTØJSKASSE

HADTALE-

SPORHUND

OM OS

MYTERYDDER OM

INVANDRERE OG

FLYGTNINGE

Had begynder med frygt, som ofte skyldes manglende forståelse. Fakta om indvandring går let tabt i misforståelser, dramatiske overskrifter og “falsk nyt”.

 

På denne side kan du finde nogle af de almindeligste myter forbundet med indvandrere og flygtninge.

Kik bare på en for at få fakta – du vil blive forbavset!

FLYGTNINGE OG INVANDRERE

KOMMER STATIG I STORT ANTAL

DE FLESTE FOLK SOM KOMMER TIL

EUROPA ER IKKE ‘ÆGTE’ FLYGTNINGE

EUROPAS GRÆNSEKONTROLLER

ER FOR SLAPPE

IKKE-EUROPÆISKE LANDE

TAGER IKKE DEL

EU TVINGER MASSEINDVANDRING IND OVER SINE MEDLEMSSTATER

INDVANDRERE OG FLYGTNINGE ER

EN BELASTNUNG PÅ OFFENTLIGE

SOCIALE YDELSER

INDVANDRERE ER EN TRUSSEL

MOD EUROPAS IDENTITET

 
 
 
 
 

MYTE 6

INDVANDRERE OG FLYGTNINGE ER EN BELASTNUNG PÅ OFFENTLIGE SOCIALE YDELSER

Almindeligvis virker økonomiske indvandrere hen imod at blive netto- bidragere tIll økonomien I deres nye hjemlande, snarere end at dræne offentlig service. Dette gælder særlig for indvandrere fra rige og mellem-indkomst lande - og til trods for overskrifterne udgør denne gruppe stadig over 90% af alle nyankommere til EU!

 

For flygtninge er det ikke altid så let at finde et arbejde. Deres usikre legale status udelukker dem ofte fra ansættelse – noget som mange føler bør ændres. Men selv tilt rods for disse begrænsninger er nyhederne mere positive end man kunne tro. I Tyskland er ca. 40% af nyankomne flygtninge allerede i arbejde eller erhvervsmæssig oplæring. Det er skønsvis 400.000 nye læger, lærere, teknikere. Kokke, musikere, socialarbejdere - og det tæller!

 

På den lange linje, efterhånden som Europas befolkning ældes og sygepleje koster dyrt, lad os da samle tankerne mindre om, hvad gæstfriheden koster i dag, og i stedet tænke på det bidrag som flygtninge og indvandrere kan give til vort samfund i det lange løb – med den rette støtte.

 
 

What's next?

HELP TO CHANGE

THE CONVERSATION

HATE SPEECH AND THE

EUROPEAN ELECTIONS

If we speak up together, we can tackle anti-migrant hate speech! Our tips will help you build a more positive narrative - at home, at work and online.

Keep track of hateful narratives used by MEPs and Parliamentary candidates thanks to our Hate Speech Tracker.

Let's make #EP2019 more positive!