top of page
largelogo_edited.png

MYTE-AFSLØRER OM INDVANDRERE

POSITIV FORTÆLLINGS- VÆRKTØJSKASSE

HADTALE-

SPORHUND

OM OS

MYTE-AFSLØRER OM

INDVANDRERE OG

FLYGTNINGE

Had begynder med frygt, som ofte skyldes manglende forståelse. Fakta om indvandring går let tabt i misforståelser, dramatiske overskrifter og “falsk nyt”.

 

På denne side kan du finde nogle af de almindeligste myter forbundet med indvandrere og flygtninge.

Kik bare på en for at få fakta – du vil blive forbavset!

mythbuster.png
SPREADLOVEdk.png

FLYGTNINGE OG INVANDRERE

KOMMER STADIG I STORT ANTAL

DE FLESTE FOLK SOM KOMMER TIL

EUROPA ER IKKE ‘ÆGTE’ FLYGTNINGE

EUROPAS GRÆNSEKONTROL

ER FOR SLAP

IKKE-EUROPÆISKE LANDE

TAGER IKKE DEL

EU TVINGER SINE MEDLEMSSTATER TIL MASSEINDVANDRING

INDVANDRERE OG FLYGTNINGE

ER EN BELASTNING FOR OFFENTLIGE SOCIALE YDELSER

INDVANDRERE ER EN TRUSSEL

MOD EUROPAS IDENTITET

myth7.png

MYTE 1

FLYGTNINGE OG INVANDRERE

KOMMER STADIG I

STORT ANTAL

Indvandreres og flygtninges forsøg på at komme ind i Europa toppede i 2015, hvor næsten 1.4 million ansøgninger blev registreret I EU-landene *. Denne forøgelse skyldtes den humanitære krise i Syrien og Iraq. Folk herfra udgjorde ca. halvdelen af alle asylansøgere det år.

 

Siden da er antallet af asylsøgere dalet hvert år. I 2018 faldt ansøgningerne til ca. 600.000, hvilket er under niveauet for 2014. Ydermere kom næsten 9% af disse ansøgninger fra gengangere – så det virkelige antal mennesker som prøvede at nå til Europa, er endnu lavere end tallene antyder.

 

Men I stedet for at tænke på det antal mennesker som kommer til Europa, hvorfor spørger vi så ikke om, hvad vores ledere kan gøre for at imødegå den vold og usikkerhed som driver folk til at søge asyl som udvej ?

 

* 28 EU-lande plus Norge, Schweiz, Liechtenstein og Island

Anchor 1
Anchor 2
myth2.png

MYTE 2

IKKE-EUROPÆISKE LANDE TAGER IKKE DEL

Over fire millioner syrere er flygtet fra deres land siden konflikten begyndte. Men kun 6% af dem har fået asyl i Europa, mens det store flertal huses i nabolande. Tyrkiet – med over 3,5 millioner flygtninge på sit territorium, tager flere end noget andet land. Og i Libanon udgør flygtninge for tiden en fjerdedel af befolkningen. Selv i relativt modtagelige lande som Tyskland og Sverige udgør flygtninge stadig mindre end 1% af alle beboere.

 

I virkeligheden er 85% af verdens hjemløse anbragt i udviklingslande, som er meget mindre i stand til give den fornødne støtte end Europa er. Der er rige Mellemøsten-lande som har svigtet deres solidaritet med flytninge, men de er undtagelser.

 

Måske er det rigtige spørgsmål, hvorfor EU-medlemsstater vedbliver med at yde så lidt støtte til værtslande som har voldsomt behov for den ?

myth3.png

MYTE 3

EUROPAS GRÆNSEKONTROL

ER FOR SLAP

Mure er på mode for tiden, men det burde de virkelig ikke være. At sætte spærringer op – fysiske eller andre - kan ikke afholde folk fra at ville forlade fattigdomsramte eller undertrykkende lande. I stedet afleder de nye migationsruter og driver fortvivlede folk i armene på menneskesmuglere.

 

Dette kan ofte få ulykkelige følger. Da det er blevet stadig vanskeligere for indvandrere og flygtninge at nå Europa ad landvejen, søger mange i stedet at krydse over Middelhavet i usikre og overfyldte både. Det tragiske resultat er, at andelen af indvandrere og flygtninge som drukner, er steget med næsten 300% i de seneste to år - selvom det fulde antal der krydser Middelhavet er faldet drastisk.

 

Spærringer ved Europas grænser vil ikke påvirke den vold og usikkerhed som fører til udvandring, men de vil drive flere til at risikere livet for at nå til et sikkert sted.

Anchor 3
myth4.png

MYTE 4

EU TVINGER SINE MEDLEMSSTATER TIL MASSEINDVANDRING

Når vi læser nyhederne og hører om EUs seneste afgørelse, er det let at falde i fælden og tænke at ‘Eurokraterne’ I Bruxelles dikterer politik til de europæiske lande. Dette er særlig sandt i immigrationspolitikken, hvor EU har en meget synlig rolle.

Men det er simpelthen usandt.

 

EU arbejder på vegne af sine medlemsstater og kan kun handle, når det har fået lov til det gennem aftaler truffet enstemmigt af alle parter. Og selv da kan EU-medlemmer nedlægge veto enkeltvis gennem deres stemme I EU-Rådet. Faktisk blev nogle af EUs initiativer til at styre indvandring mere effektivt - såsom den nylige kvoteoversigt til at bosætte flygtninge på en mere afbalanceret made - blokeret af nogle medlemsstater.

I de kommende år planlægger EU at bruge langt mere af dets budget på grænsekontrol – en afgørelse der blev truffet som svar på pres fra nogle af Europas mere fremmedfjendske landes regeringer.

Anchor 4
myth5.png

MYTE 5

DE FLESTE FOLK SOM KOMMER TIL EUROPA ER IKKE ‘ÆGTE’ FLYGTNINGE

Folk fra hele verden søger asyl i Europa. Men chancen for at få en ansøgning godkendt afhænger meget af asylansøgerens hjemland. I 2017 blev syriske borgere – som stadig udgør den største enkelte gruppe af ansøgere – anerkendte som ‘ægte’ flygtninge i 94% af tilfældene. De eneste andre lande hvis beboere havde mere end 50% chance for succes var Eritrea, Somalia, Yemen og Palæstina – som alle lider under hårde humanitære udfordringer og alvorlig vold.

 

Asylansøgninger fra mennesker som mere sandsynligt er økonomiske indvandrere, har langt ringere chancer for at lykkes. Mindre end 20% af Nigerianere og Pakistanere, som ansøgte om EU-asyl blev accepteret. og tallet falder helt ned til 3% for hosniere eller indere.

 

Som helhed var ca. to tredjedele af asylafgørelser negative i 2017. Så langt fra ‘den bløde handske’ er Europas regeringer for tiden temmelig strikse, når der skelnes mellem flygtninge og økonomiske indvandrere.

Anchor 5
myth.png

MYTE 6

INDVANDRERE OG FLYGTNINGE ER EN BELASTNUNG FOR OFFENTLIGE SOCIALE YDELSER

Almindeligvis bliver økonomiske indvandrere netto bidragere til økonomien i deres nye hjemland, snarere end at dræne offentlig støtte. Dette gælder særligt for indvandrere fra rige og mellemindkomst lande - og til trods for overskrifterne udgør denne gruppe stadig over 90% af alle nyankommere til EU!

 

For flygtninge er det ikke altid så let at finde et arbejde. Deres usikre legale status udelukker dem ofte fra ansættelse - noget som mange føler bør ændres. Men selv til trods for disse begrænsninger er nyhederne mere positive end man kunne tro. I Tyskland er ca. 40% af nyankomne flygtninge allerede i arbejde eller erhvervsmæssig oplæring. Det er skønsvis 400.000 nye læger, lærere, teknikere. kokke, musikere, socialarbejdere - og det tæller!

 

På langt sigt, efterhånden som Europas befolkning ældes og udgift til sygeplejen stiger, lad os da focusere mindre på, hvad gæstfriheden koster i dag, og i stedet tænke på det bidrag som flygtninge og indvandrere kan give til vort samfund i det lange løb - med den rette støtte.

Anchor 6
myth6.png

MYTE 7

INDVANDRERE ER EN TRUSSEL MOD EUROPAS IDENTITET

’Identitet’ er en meget subjektiv størrelse –alle er vi lidt forskellige. Vi tænker ofte på os selv som tilhørende en nation, men dele af vores identitet hører også til vor by eller egn. Måske mere vigtigt er der nogle sider af os, som vi deler med follkeslag og kulturer verden over. At have omsorg for familie og venner, eller at afvise vold – de er fælles træk som forener hele menne-skeheden.

 

En anden ide som gennemsyrer lande og kulturer er ”den barmhjertige samaritaner”. Når folk er I nød, prøver vi at hjælpe dem uden betingelser. Dybest set er det dette, som velkomst til flygtninge drejer sig om. Medfølelse og solidaritet bør være lige så meget en del af Europas identitet som kristendom, Shakespeare eller Mozart.

 

Og lad os ikke glemme, at Europa altid har været et mangfoldigt, gæstfrit sted. Det er skabt af folk og ideer der, gennem årtusinder, kom langt fra dets egne kyster.

Tænk på den ypperlige arkitektur i det mauriske Spanien, eller de geniale matematikere i Mellemøsten der lagde fundamentet for tænkere som Newton og Déscartes. Europa er menneskehedens korsvej, som tiltrækker de lyseste hoveder og de bedste ideer. Det er, hvad der gør Europa så stor!

 

Hvilke kulturelle vidundere eller videnskabelige opdagelser vil nytilkomne ikke kunne føje til Europas identitet i fremtiden ? Hvis vi lukker dørene for dem og glemmer vor lange tradition for gæstfrihed, vil vi aldrig få det at vide.

Anchor 7

Og hvad så ?

narrative.png
tracker.png

HJÆLP MED AT SKIFTE SAMTALESPOR

HADTALE OG

EUROPAVALGET

Hvis vi taler ud solidarisk, kan vi modvirke hadtale mod indvandrere! Vores tips vil hjælpe dig med at skabe en mere positiv historie – hjemme, på arbejdet og på nettet.

Følg op på hadhistorier fra Parlamentsmedlemmer og –kandidater. gennem vores Hadtale-Sporer. Lad os gøre EU-parlamentsvalget mere positivt!

bottom of page