largelogo_edited.png

MYTE-AFSLØRER OM INDVANDRERE

POSITIV FORTÆLLINGS- VÆRKTØJSKASSE

HADTALE-

SPORHUND

OM OS

MYTE-AFSLØRER OM

INDVANDRERE OG

FLYGTNINGE

Had begynder med frygt, som ofte skyldes manglende forståelse. Fakta om indvandring går let tabt i misforståelser, dramatiske overskrifter og “falsk nyt”.

 

På denne side kan du finde nogle af de almindeligste myter forbundet med indvandrere og flygtninge.

Kik bare på en for at få fakta – du vil blive forbavset!

FLYGTNINGE OG INVANDRERE

KOMMER STADIG I STORT ANTAL

DE FLESTE FOLK SOM KOMMER TIL

EUROPA ER IKKE ‘ÆGTE’ FLYGTNINGE

EUROPAS GRÆNSEKONTROL

ER FOR SLAP

IKKE-EUROPÆISKE LANDE

TAGER IKKE DEL

EU TVINGER SINE MEDLEMSSTATER TIL MASSEINDVANDRING

INDVANDRERE OG FLYGTNINGE

ER EN BELASTNING FOR OFFENTLIGE SOCIALE YDELSER

INDVANDRERE ER EN TRUSSEL

MOD EUROPAS IDENTITET

 
 
 
 
 

MYTE 6

INDVANDRERE OG FLYGTNINGE ER EN BELASTNUNG FOR OFFENTLIGE SOCIALE YDELSER

Almindeligvis bliver økonomiske indvandrere netto bidragere til økonomien i deres nye hjemland, snarere end at dræne offentlig støtte. Dette gælder særligt for indvandrere fra rige og mellemindkomst lande - og til trods for overskrifterne udgør denne gruppe stadig over 90% af alle nyankommere til EU!

 

For flygtninge er det ikke altid så let at finde et arbejde. Deres usikre legale status udelukker dem ofte fra ansættelse - noget som mange føler bør ændres. Men selv til trods for disse begrænsninger er nyhederne mere positive end man kunne tro. I Tyskland er ca. 40% af nyankomne flygtninge allerede i arbejde eller erhvervsmæssig oplæring. Det er skønsvis 400.000 nye læger, lærere, teknikere. kokke, musikere, socialarbejdere - og det tæller!

 

På langt sigt, efterhånden som Europas befolkning ældes og udgift til sygeplejen stiger, lad os da focusere mindre på, hvad gæstfriheden koster i dag, og i stedet tænke på det bidrag som flygtninge og indvandrere kan give til vort samfund i det lange løb - med den rette støtte.

 
 

Og hvad så ?

HJÆLP MED AT SKIFTE SAMTALESPOR

HADTALE OG

EUROPAVALGET

Hvis vi taler ud solidarisk, kan vi modvirke hadtale mod indvandrere! Vores tips vil hjælpe dig med at skabe en mere positiv historie – hjemme, på arbejdet og på nettet.

Følg op på hadhistorier fra Parlamentsmedlemmer og –kandidater. gennem vores Hadtale-Sporer. Lad os gøre EU-parlamentsvalget mere positivt!